DODAVATEL SLUŽEB V OBLASTI VODOROVNÉHO A SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ


VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | MONTÁŽ VŠESMĚROVÝCH OK, ODRAZEK, ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ, BALISET | RUČNÍ SEČENÍ TRÁVY | DROBNÉ VYSPRÁVKY POVRCHŮ A PORUCH VOZOVEK | BROUŠENÍ A ZDRSŇOVÁNÍ POVRCHŮ | SPECIÁLNÍ ASFALTOVÉ NÁTĚRY 

  • Nabízíme služby v oblasti dopravního značení 

  • Specializujeme se na realizaci vodorovného dopravního značení, které provádíme strojním nástřikem silniční barvy, stříkaným plastem, aplikací 2K plastu za studena, hladkého i strukturovaného. 

  • Díky mnohaletým zkušenostem a praxí v oboru dokážeme zaručit služby a provedení na maximální možné úrovni kvality.
  • Firmám, obcím a dalším subjektům nabízíme dlouhodobou spolupráci
  • Nabízíme realizaci a kompletní údržbu svislého dopravního značení - mytí, ořezy, rovnání, výměnu za nové.
  • Realizujeme protismykové nátěry.
  • Nabízíme ruční sečení trávy.
  • Nabízíme broušení a zdrsňování povrchů za použití speciální techniky

Podoba dopravního značení, vodorovného i svislého, se v České republice řídí zákony, vyhláškami, technickými předpisy aj. Zejména na silnicích I. a II. třídy je kladen důraz na dodržování stanovených předpisů, potažmo konečných vlastností či umístění jak vodorovného tak i svislého značení. Mezi požadované vlastnosti vodorovného dopravního značení patří jeho správné umístění, předepsané rozměry jak liniového značení tak i rozměry a provedení doprovodných symbolů. Jedná se o správné kadence dopravního značení, retroreflexe neboli odrazivost ( schopnost značení odrážet světlo za snížených povětrnostních nebo světelných podmínek ). Tuto vlastnost zajišťuje balotina, laicky řečeno se jedná o miniaturní skleněné kuličky zapracované do materiálu, které tuto vlastnost zajišťují. Tyto kuličky mohou mít různé tvary i frakce a jako doplňující funkce mohou mít i protiskluzové vlastnosti. Předepsaný typ balotiny pro konkrétní materiál pro vodorovné dopravní značení jednoznačně určuje výrobce. 

Používáme jedny z nejkvalitnějších materiálů, které jsou na trhu dostupné. Vyznačují se vysokým podílem sušiny a dlouhou životností. Jejich kvalita a požadované vlastnosti jsou přísně kontrolovány. Ve spojení s profesionálním provedením prací je dosaženo výsledku v maximální jakosti. 

Pokud se jedná o odstraňování starého nebo nevyhovujícího dopravního značení, používáme různé metody broušení. V nejkrajnějším případě je možnost nevyhovující dopravní značení překrýt černou barvou, ale toto je řešení prakticky pouze dočasné a velmi jej nedoporučujeme, neboť černá barva podkladní barvu pouze překryje a s postupem času a při působení provozu a dalších vlivů se původní značení objeví znovu. 

Na svislé dopravní značení jsou kladeny požadavky předepsaných rozměrů, jejich správné umístění na komunikaci, jejich schopnost odrazivosti světla, rozměry a hloubka základu kotevní patky a další. Námi provedené svislé dopravní značení charakterizuje kvalita provedení, dlouhá životnost, v případě poškození dopravní značky například dopravní nehodou, možná výměna jakékoliv součásti, ať už se jedná o kotevní patku a její následné rovinné nastavení, sloupek dopravní značky či dopravní značky samotné. Největší chyba, se kterou se u konkurenčních firem často setkáváme, je, že kotevní patku umístí v úrovni betonu nebo ji přímo do betonu vloží. Tímto je možnost následných úprav, oprav a nastavení nemožná.

Naše služby uspokojí Vaši poptávku a zaručí spolehlivé a profesionální řešení a provedení požadovaných prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi